Zajęcia fakultatywne

Potrzeba aktywności dzieci w wieku przedszkolnym jest niezwykła i niemal nieograniczona. Maluchy są twórcze, ich umysły chłonne, a wymagania
w stosunku do jakości i atrakcyjności zajęć - bardzo wysokie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych małych podopiecznych, z pomocą wykwalifikowanych instruktorów realizujemy w KRAINIE MAGII dodatkowe, płatne zajęcia judo i szachów.

Ruch jest naturalną potrzebą każdego dziecka, zaspokaja jego potrzeby fizyczne i psychiczne. Zajęcia taneczne stanowią istotną część kształcenia i wychowania oraz mają wpływ na rozwój ruchowy. Zajęcia prowadzone przez instruktorów tańca towarzyskiego to radosna nauka elementarnych kroków tańców standardowych i latynoamerykańskich oraz disco.

 

Zajęcia judo prowadzone przez doświadczonego instruktora oparte są na zabawie i ćwiczeniach ogólnorozwojowych, w które wplecione
są elementy judo.
W ramach zajęć prowadzone są gry
i zabawy kształtujące sylwetkę dziecka
i rozwijające jego koordynację ruchową. Stopień intensywności ćwiczeń dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci.

 

Język hiszpański pojawia się coraz częściej wśród języków nauczanych w przedszkolach. Nauczyciele podejmujący pracę z małymi dziećmi, które nie potrafią jeszcze pisać ani czytać, stają przed ogromnym wyzwaniem dydaktycznym: jak efektywnie, atrakcyjnie i w sposób przemyślany pracować z przedszkolakami na zajęciach z języka hiszpańskiego. W KRAINIE MAGII języka hiszpańskiego uczy native speaker. Z entuzjazmem i radością wprowadzamy dzieci w magiczny świat jednego z najpopularniejszych języków na Ziemi. Śpiew, taniec, prace plastyczne i zabawa – oto metodyka naszych zajęć, które realizujemy w cyklu dwóch spotkań tygodniowo.