Uprzejmie informujemy, że w STREFIE RODZICA znajduje się sekcja Informacje/ Ogłoszenia, zawierająca bieżące informacje kierowane do Rodziców/ Opiekunów naszych podopiecznych.