Projekty dydaktyczne

Przez cały rok przedszkolny realizujemy różnorodne projekty dydaktyczne, które otwierają dzieci na zagadnienia kulturalne, naukowe, językowe.

ANIMAL KINGDOM

Królestwo zwierząt jest niezmiernie bogate. Mimo to, mówiąc "zwierzęta", dzieci często mają na myśli tylko ssaki.  Projekt "Animal Kingdom" ma na celu poszerzenie wiedzy o inne kręgowce oraz kształtowanie szeroko rozumianych zainteresowań przyrodniczych dzieci.

Przedszkolaki dowiedzą się wielu ciekawych faktów na temat każdej z podstawowych grup istot żywych (ssaki, ptaki, gady, płazy, ryby). Zajęcia te wzbudzą dzieciach świadomość otaczającego je świata, szacunek do wszystkich istot i postawę proekologiczną.  Porozmawiamy o ssakach jajorodnych, dowiemy się dzięki czemu ptaki latają, jak oddychają ryby, dlaczego gady są długowieczne i kto jest mistrzem kamuflażu. No i, oczywiście, poznamy angielskie słownictwo związane z tematyką projektu.

 

 

KRAINA POLSKIEJ MUZYKI TRADYCYJNEJ 

KRAINA POLSKIEJ MUZYKI TRADYCYJNEJ to projekt muzyczno-kulturowy mający na celu zapoznanie dzieci z polską tradycją muzyczną. Tzw. “dziecięcy folklor” odchodzi w zapomnienie, zabawy i piosenki starszych pokoleń, a więc nasza polska tradycja muzyczna są coraz słabiej znane przedszkolakom. Podczas zajęć poznamy typowo polskie instrumenty, pobawimy się do muzyki na żywo i nie tylko. Wiedzę zdobytą na zajęciach dzieci będą mogły bezpośrednio wykorzystać w codziennych zabawach. Znajomość swojej rodzimej tradycji rozwija poczucie tożsamości narodowej i dumę z własnych korzeni. Poznamy skrzypce, bębenek obręczowy, harmonię pedałową i basy. Ciekawe, czy rodzice naszych podopiecznych wiedzą o czym mowa J

 

PRZYGODA Z FOLKLOREM

Projekt dydaktyczny PRZYGODA Z FOLKLOREM zakłada rozwijanie wiedzy dzieci na temat ich ojczyzny i budzenie świadomości narodowej poprzez przybliżenie maluchom tradycji naszego kraju. Z założenia jest interdyscyplinarny, łączy w sobie zagadnienia wielu dziedzin. Dlatego też każde ze spotkań cyklu osnute jest na innym elemencie folkloru, raz jest to muzyka, innym razem stroje ludowe, obrzędy czy sztuka.

Przy realizacji tego typu tematyki dzieci są niezmiennie zdumione i zaciekawione jej różnorodnością. Okazuje się bowiem, że zajęcia takie są fascynującym sposobem na spędzanie czasu. W sztuce ludowej zachwyca dzieci jej żarliwość, autentyczne wzruszenie, które staje się źródłem ekspresji. Za pośrednictwem folkloru angażujemy je do spontanicznych radosnych działań twórczych. Wspólne śpiewy, tańce, rymowanki, hafty, wycinanki, rzeźbienie i malowanie nie tylko radują i uczą, ale rozwijają w dziecku poczucie kolektywizmu, zwiększają poczucie odpowiedzialności, a także je uspołeczniają.

Folklor w takiej postaci, to nie nuda i przeżytek, ale coś, co nawet dziś może porwać i zachwycić każde dziecko.

 

SAVOIR-VIVRE

Co to jest savoir–vivre, bon ton, kindersztuba, dobre maniery? Dlaczego nie wypada iść do teatru z plamą na sukience? Jak zachować się w restauracji? Czy czytanie cudzych listów jest kulturalne? Kto ma pierwszeństwo przy wchodzeniu do budynku? Jak nakryć do stołu? O tym, jak człowiek dobrze wychowany zachowuje się w różnych sytuacjach dzieci dowiedzą się podczas cyklicznych warsztatów. Zagadnienia z edukacji kulturalno–społecznej nauczą ogłady towarzyskiej, reguł grzecznościowych w grupie rówieśniczej i szeroko rozumianej – społecznej.

 

GOOD FOOD

GOOD FOOD  to projekt z zakresu promocji zdrowego żywienia wśród dzieci. Dążymy do tego, by przez mądrą zabawę zaszczepić u dzieci nawyk interesowania się tym, co jedzą oraz świadomego eliminowania żywności niezdrowej. Celem projektu jest rozwijanie wiedzy dziecka z zakresu ochrony zdrowia i higieny, przyswojenie właściwych nawyków, a także zasad zdrowego żywienia, kultury sporządzania i spożywania posiłków. Good Food to dla dzieci zabawa i wielka przygoda, których efektem będą właściwie ukształtowane nawyki żywieniowe. Będziemy zatem degustować, komponować smaki, eksperymentować z produktami znanymi dzieciom i nieznanymi, tworzyć sałatki, piec wielozbożowe ciasteczka, robić owocowe szaszłyki, przygotowywać pasty. Jednym słowem mnóstwo smakowitej zabawy!